Návod na montáž

 

Inštrukcie pre LED zrkadlo


1. Položte zrkadlo na stabilný a rovný povrch.
2. Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla tam, kde budete prilepovať závesy.
3. Odstráňte fóliu ochrannú lepidlá z kovových závesov.
4. Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch zrkadla.
5. Pozor: 100% pevnosť závesu sa dosiahne až po 24 hodinách od jeho prilepenia. Počkajte 24 hodín, kým zrkadlo povesíte na určené miesto.
6. Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi predtým prilepených závesov.
7. Označte na stene zmeranú vzdialenosť a v označených miestach vyvŕte otvory a vložte hmoždinky.
8. Háky prišróbujte priloženými skrutkami.
9. Pripojte káble napájacieho adaptéra.
10. Zrkadlo poveste, opatrne ho nasuňte zdola. Hotovo!

Inštrukcie pre zrkadlá/ zrkadlá s podkladom/ s tlačou


1. Položte zrkadlo do vybranej polohy (vertikálne alebo horizontálne) na stabilný a rovný povrch.
2. Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla tam, kde budete prilepovať závesy.
3. Odstráňte fóliu ochrannú lepidlá z kovových závesov.
4. Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch zrkadla, dodržiavajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja zrkadla.
5. Pozor: 100% pevnosť závesu sa dosiahne až po 24 hodinách od jeho prilepenia. Počkajte 24 hodín, kým zrkadlo povesíte na určené miesto.
6. Odstráňte fóliu ochrannú lepidlá z penových distančníkov.
7. Prilepte distančníky na suchý a odmastený povrch zrkadla, dodržiavajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja zrkadla.
8. Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi predtým prilepených závesov.
9. Označte na stene zmeranú vzdialenosť a v označených miestach vyvŕte otvory a vložte hmoždinky.
10. Háky prišróbujte priloženými skrutkami.
11. Zrkadlo poveste, opatrne ho nasuňte zdola. Hotovo!

Inštrukcie pre zrkadlá s rámov MDF


Ako pripraviť zrkadlo na montáž?
1. Položte zrkadlo do vybranej polohy (vertikálne alebo horizontálne) na stabilný a rovný povrch.
2. Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla tam, kde budete prilepovať závesy.
3. Odstráňte fóliu ochrannú lepidlá z kovových závesov.
4. Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch zrkadla, dodržiavajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja zrkadla.
5. Pozor: 100% pevnosť závesu sa dosiahne až po 24 hodinách od jeho prilepenia. Počkajte 24 hodín, kým zrkadlo povesíte na určené miesto.
6. Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi predtým prilepených závesov.
7. Označte na stene zmeranú vzdialenosť a v označených miestach vyvŕte otvory a vložte hmoždinky.
8. Háky prišróbujte priloženými skrutkami.
9. Zrkadlo poveste, opatrne ho nasuňte zdola. Hotovo!